Que no tinguin por a participar i a parlar en públic perquè quan quelcom t'apassiona se t'obliden els temors i les inseguretats.

Que no tinguin por a participar i a parlar en públic perquè quan quelcom t'apassiona se t'obliden els temors i les inseguretats.

Catherine Iglesias
Petrushichev


IES Ramon Turró i
Darder (Malgrat de Mar)

Catherine Iglesias
Petrushichev


IES Ramon Turró i
Darder (Malgrat de Mar)

Que no tinguin por a participar i a parlar en públic perquè quan quelcom t'apassiona se t'obliden els temors i les inseguretats.

Catherine Iglesias
Petrushichev


IES Ramon Turró i
Darder (Malgrat de Mar)

Descriu breument el contingut del vostre treball.

El projecte consisteix bàsicament en recollir mostres d'un sòl contaminat per hidrocarburs, o bé d'un pàrquing, carrer o benzinera. A continuació, les mostres són sembrades en medis de cultiu a elevades concentracions d'oli de motor de cotxes usat (hidrocarbur alifàtic), de manera que s'obtenen únicament aquelles soques bacterianes capaces de sobreviure davant la presència d'hidrocarburs. Aquestes colònies són aïllades en un medi diferencial d'Agar MacConckey introduïdes en diferents en diferents medis aquosos que contenen l'oli utilitzat anteriorment. Amb el pas dels dies, s'observa si l'àrea de la taca superficial dels vasos disminueix respecte a l'inicial. Per determinar si les soques aïllades són eficaces biodegradant el contaminant, es realitza el mateix experiment amb Pseudomones aeruginosa i Pseudomones putida, bacteris amb alt poder degradador d'hidrocarburs, i es compara l'activitat metabòlica. Vaig escollir aquest tema perquè l'ús i la manipulació d'hidrocarburs és una de les principals causes de la contaminació de sòls, aigües i aire a escala mundial, malgrat això, molts individus encara no són conscients d'aquest fet. Per aquest motiu, volia realitzar un treball que pogués reflectir un tema actual, però que alhora abastés una solució innovadora i poc coneguda, per això vaig decidir usar bacteris com agents descontaminants.

Què va significar per vosaltres participar i guanyar el Premi PRBB?

Una de les millors experiències que he viscut, atès que després del gran esforç que va comportar el treball, vaig poder compartir tot allò que havia aprés al llarg de la seva realització amb altres persones, i alhora aquestes hem van transmetre els seus coneixements.

Quin consell donaries als participants del XV PremiPRBB?

Que no tinguin por a participar i a parlar en públic perquè quan quelcom t'apassiona se t'obliden els temors i les inseguretats.

Què estàs fent actualment?

Actualment, estic estudiant bioquímica a la UB perquè m'agrada la part de la biologia que es focalitza tant en l'estudi de la composició química dels éssers vius, com en les reacciones químiques del metabolisme cel·lular.

Descriu breument el contingut del vostre treball.

El projecte consisteix bàsicament en recollir mostres d'un sòl contaminat per hidrocarburs, o bé d'un pàrquing, carrer o benzinera. A continuació, les mostres són sembrades en medis de cultiu a elevades concentracions d'oli de motor de cotxes usat (hidrocarbur alifàtic), de manera que s'obtenen únicament aquelles soques bacterianes capaces de sobreviure davant la presència d'hidrocarburs. Aquestes colònies són aïllades en un medi diferencial d'Agar MacConckey introduïdes en diferents en diferents medis aquosos que contenen l'oli utilitzat anteriorment. Amb el pas dels dies, s'observa si l'àrea de la taca superficial dels vasos disminueix respecte a l'inicial. Per determinar si les soques aïllades són eficaces biodegradant el contaminant, es realitza el mateix experiment amb Pseudomones aeruginosa i Pseudomones putida, bacteris amb alt poder degradador d'hidrocarburs, i es compara l'activitat metabòlica. Vaig escollir aquest tema perquè l'ús i la manipulació d'hidrocarburs és una de les principals causes de la contaminació de sòls, aigües i aire a escala mundial, malgrat això, molts individus encara no són conscients d'aquest fet. Per aquest motiu, volia realitzar un treball que pogués reflectir un tema actual, però que alhora abastés una solució innovadora i poc coneguda, per això vaig decidir usar bacteris com agents descontaminants.

Què va significar per vosaltres participar i guanyar el Premi PRBB?

Una de les millors experiències que he viscut, atès que després del gran esforç que va comportar el treball, vaig poder compartir tot allò que havia aprés al llarg de la seva realització amb altres persones, i alhora aquestes hem van transmetre els seus coneixements.

Quin consell donaries als participants del XV PremiPRBB?

Que no tinguin por a participar i a parlar en públic perquè quan quelcom t'apassiona se t'obliden els temors i les inseguretats.

Què estàs fent actualment?

Actualment, estic estudiant bioquímica a la UB perquè m'agrada la part de la biologia que es focalitza tant en l'estudi de la composició química dels éssers vius, com en les reacciones químiques del metabolisme cel·lular.

Anterior

Següent

AnteriorSegüent
Top