Bases pel XV Premi PRBB al millor treball
de recerca en ciències biològiques d’estudiants
de batxillerat.

Bases pel XV Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències biològiques d’estudiants de batxillerat.

La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el XV Premi PRBB de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida per a estudiants de batxillerat.

Seran guardonats els 5 treballs de recerca de qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2019-2020 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya.

Els 5 participants finalistes hauran de realitzar un pòster científic i defensar-lo davant del jurat per optar als premis.

Premis

Els premis que s’ofereixen són els següents:

1.000 €   Primer Premi
500 €      Segon Premi
250 €      Tercer Premi
100 €      Quart Premi
100 €      Cinquè Premi

Dues mencions especials:

1r      4 llibres de divulgació científica
2n     4 llibres de divulgació científica

Condicions

Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat, que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

La Direcció de cada centre d’ensenyament podrà presentar al Premi tots els treballs de recerca que cregui oportuns. És imprescindible el permís del centre per participar i cal deixar constància al registre de participació. Sempre que es pugui, és preferible adjuntar la carta de consentiment i/o permís de l’institut.

Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. S’acceptaran treballs que s’hagin presentat a altres concursos i/o premis.

Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la Biologia.

Es valorarà també la capacitat i habilitats divulgatives en la confecció del pòster i en l’exposició del treball

És requisit imprescindible per participar en el concurs adjuntar el treball i omplir el formulari online que trobaran a la web del Premi PRBB (https://premi.prbb.org).

Els treballs de recerca s’han de presentar ÚNICAMENT en format digital mitjançant el formulari accessible des de la pàgina web. Els arxius han de ser en format PDF o Word i no superar els 10MB.

Els treballs enviats han d’anar signats sota pseudònim.

El/s nom/s del/s autor/s no poden constar ni a la portada ni a l’interior dels treball.

Els treballs poden ser de grup d’un màxim de 3 persones i es poden presentar en català, castellà o anglès. En cas que el treball guanyador sigui de múltiple participació, només es lliurarà un premi per categoria, tal com s’especifica en l’apart de guardons.

Si cal enviar material addicional podeu enviar els vostres arxius a través de Dropbox, Wetransfer o plataformes similars i enviar la URL al correu: premiprbb@prbb.org

La presentació de treballs es podrà realitzar a partir del 13 de gener de 2020 a les 9.00 h i el termini de lliurament finalitzarà a les 9.00 h del 2 de març de 2020. Es recomana enviar el treball abans d’aquesta data per evitar el col·lapse del servidor en les últimes hores del termini.

El 3 d’abril de 2020, el jurat decidirà els 5 finalistes del concurs i aquests, per optar als premis, hauran de presentar un pòster científic del seu treball i defensar-lo davant del jurat. El mateix dia, l’organització informarà als finalistes i els enviarà un dossier amb instruccions per dissenyar el pòster científic. Podreu consultar els noms dels finalistes a partir 6 d’abril de 2020 al lloc web i xarxes socials.

Els finalistes hauran d’enviar els fitxers dels pòsters per correu electrònic abans de les 18.00 h del 14 d’abril de 2020.

Els finalistes hauran de presentar el seu treball al jurat amb el suport del pòster científic.

La defensa dels 5 treballs finalistes davant del jurat, la decisió del guanyadors i el lliurament de premis es farà en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona el divendres 17 d’abril del 2019 a partir de les 9.00 h (programa a confirmar). L’organització enviarà tota la informació detallada durant la primera quinzena d’abril de 2020.

Durant l’acte de defensa dels treballs i l’entrega de premis es realitzaran fotografies que després es podran reproduir i difondre a través del web del PRBB o de qualsevol mitjà o canal de comuni- cació propi o de tercers, en l’exercici de les funcions pròpies del PRBB en l’àmbit de la divulgació de la Recerca.

L’autor o l’autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo en les plataformes digitals d’accés obert pròpies de la UPF, o en aquelles altres en les quals participi la UPF en l’àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.

Termes legals

Protecció de dades de caràcter personal: Els participants queden informats de que les seves dades seran tractades pels organitzadors del Premi amb la finalitat de gestionar el concurs i fer-ne difusió, en els termes exposats en aquestes Bases. La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment del participant. Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per la celebració del concurs. Els organitzadors no cediran dades a tercers excepte obligació legal. Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades enviant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial d’identitat al Consorci PRBB a c/ Doctor Aiguader 88, 08003, Barcelona o al seu Delegat de Protecció de Dades a lopd@microlabhard.es. En cas de disconformitat, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació envieu un correu a premiprbb@prbb.org o truqueu al 933160000.

Organitza:

Descarrega les bases

Top